Data retrieval

Data retrieval is vrij letterlijk het terug kunnen vinden van relevante informatie uit documenten. Dit kan al relevant zijn bij enkele honderden documenten, als de informatie objectief dient te worden geextraheerd en gaat door tot de verwerking van vele miljoenen documenten als handwerk simpelweg niet mogelijk meer is. NubiloSoft beschikt over eigen technologie voor data ontsluiting, zodat we maximaal kunnen aansluiten bij uw gebruikerswens.

Retrieval

Veel taken bij onze klanten kunnen opgelost worden via search technologie. Het doel van search technologie is om de beschikbare data te ordenen in de volgorde van relevantie.

NubiloSoft heeft de beschikking over haar eigen zoektechnologie. Voor veel toepassingen heeft dit onze voorkeur, omdat het snel op te zetten is via onze andere componenten die hierop eenvoudig aan te sluiten zijn, schaalbaar is tot vele miljoenen documenten en een goede kwaliteit zoekresultaten levert.

Search wordt in de regel gebruikt voor ad-hoc vragen, die op dat moment moeten worden opgelost. Continue monitoring en audits worden in de regel gedaan door onze rules engine.

Rules engine

In bepaalde klantcasussen zoals monitoring van rechtmatigheid en doelmatigheid en bij het detecteren van fraude, gebruiken we onze rules engine. Onze rules engine wordt onder andere gebruikt voor het uitvoeren van dagelijkse audits bij enkele tientallen ziekenhuizen en GGD's in Nederland en door diverse ministeries voor het detecteren van fraude.

Onze rules engine gaat primair uit van gestructureerde data als input van het proces. Bij tekstuele content wordt dit normaliter eerst geanalyzeerd tot features voordat dit verwerkt wordt door de rules engine. Controles zijn reproduceerbaar, door klanten configureerbaar en worden normaliter dagelijks uitgevoerd.

Een workflow engine zorgt er vervolgens voor dat resultaten naar de juiste persoon of groep mensen worden gerouteerd. Vervolgens kunnen de problemen die zijn gevonden worden opgelost, waarna de brongegevens (als het goed is) wijzigen en de dag erop zijn aangepast. Op deze manier wordt continue gewerkt aan verbetering.

Op verschillende onderdelen in dit proces wordt monitoring toegepast en worden statistieken vergaard. Statistieken worden automatisch geaggregeerd zodat een overzicht over de tijd ontstaat.

User interface

Wij gaan standaard ervan uit dat onze producten draaien op de achtergrond en een user interface via app of het web wordt gebruikt voor de ontsluiting. Onze search engine en rules engine hebben een standaard API, die kan worden gebruikt om een maatwerk applicatie te schrijven.

Daarnaast hebben we de beschikking over een set aan standaard user interface componenten, voor de meest gebruikelijke casussen. Op deze manier kunnen we snel een user interface samenstellen, die snel invulling geeft aan uw vraag.

Meer informatie

Voor meer informatie over onze producten, kunt u het best contact met ons opnemen.

Inschrijven nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Copyright (c) 2024 by NubiloSoft, all rights reserved.