ICT

Effectief toepassen van technologie voor het verwerken van natuurlijke taal is inherent complex. NubiloSoft levert aan bedrijven die software ontwikkelen daarom software componenten, waarmee ze in relatief korte tijd een goede kwaliteit product kunnen neerzetten.

Zorg

Prototype

Vrijwel alle software development bedrijven die wij tegenkomen hebben al een goede infrastructuur op het gebied van gestructureerde data. De wens is hier om een oplossing te hebben voor ongestructureerde (tekstuele) data, om zo de brug te slaan tussen tekstuele content en gestructureerde informatie.

De business case hier is vrijwel altijd om tijd te besparen. Eindklanten besteden veel tijd aan het annoteren en meta-dateren van informatie, die in veel gevallen ook automatisch uit de tekst kan worden gehaald of vergaard wordt voor retrieval doeleinden. Belangrijk om te melden is dat in veel gevallen klanten hier al een slag in hebben gemaakt, waardoor een "ground truth" aan testdata al aanwezig is.

Via feature extraction, machine learning en search blijkt het in de praktijk vaak mogelijk om de handmatige slag te automatiseren. Vanwege de tijdsbesparingen die hieraan kleven, heeft dit veel waarde voor de eindklanten, waardoor de waarde van het product toeneemt.

Proces

In een eerste stap kijken we normaliter samen met de klant waar de tijdswinst voor de eindklant te halen is en welke data beschikbaar is. Vervolgens is het mogelijk om een pilot af te spreken, waarin we op basis van standaard componenten en een fixed-price, fixed-time project proberen een zo hoog mogelijke toegevoegde waarde te realiseren. In de regel gaat het hier over een project met ongeveer 1 maand tijd, met een beperkt aantal dagen tijd van u als klant.

Aangezien in veel projecten persoonsgegevens op de een of andere manier aan bod komen, nemen we dit hier ook in mee, en vindt meestal afstemming plaats met een jurist van de klant. NubiloSoft streeft hierbij in de regel eigenlijk altijd naar "security by design", waarbij we zo min mogelijk gevoelige data proberen vast te houden in het proces, zodat dit niet de doorlooptijd gaat frustreren.

Naar productie

Na dit beperkte project hebben we een goed beeld van welke features relevant zijn, hoe complex deze zijn en hoe we het beste met de brondata kunnen omgaan. Bovendien hebben we hierna een goed beeld van de precisie van een mogelijk instrument, zodat we de business case adequaat kunnen invullen. Door de risico's op deze manier naar het begin van het traject te verplaatsen, verwachten we in het vervolgtraject bovendien geen verdere verrassingen meer.

Het is nu aan de klant om een go/no-go beslissing te maken. Bij een go zullen we een voorstel doen om het project in productie te krijgen. Afhankelijk van uw wens kunnen we u begeleiden met de implementatie, dit zelf implementeren, eventueel hosten als een SAAS en eventueel beheren.

Meer informatie

Voor meer informatie over onze producten en diensten, dan kunt u het best contact met ons opnemen.

Inschrijven nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Copyright (c) 2024 by NubiloSoft, all rights reserved.