Veiligheid

Veiligheid is allang niet meer een zaak op straat. Organisaties die zich bezighouden met veiligheid, verzamelen data en verwerken data online om risico's te inventariseren, data te extraheren en beslissingen te nemen.

Machine learning en search hebben vele toepassingen in het veiligheidsdomein, door de intrinsieke aanwezigheid van een information overload. Het doel in het veiligheidsdomein is dan ook meestal om experts de relevante informatie te pin-pointen, zodat ze hiermee zelf aan de slag kunnen.

Zorg

Prototype

In een eerste opzet kijken we normaliter naar de precieze klantbehoefte. Search en machine learning zien we hierbij een middel om te kunnen navigeren door de data, niet als een doel. Afhankelijk van uw exacte vraag, proberen we daarbij de methodiek aan te passen om zo uw doel te bereiken.

De eerste fase in het proces is daarom om simpelweg mee te kijken met de domeinexpert en gericht vragen te stellen over de data, werktijd en het werkproces. Op basis van deze input, maken wij de eerste stap richting dataverzameling en software. Afhankelijk van uw exacte vraag, proberen we de best matchende tooling en daarbij behorende requirements en verwachtingen expliciet te maken.

In veel gevallen heeft veiligheid indirect betrekking op persoonsgegevens. Samen met u zullen we hier nadere invulling in proberen te geven, waarbij we ook nadenken over hoe we de impact op privacy zo minimaal mogelijk kunnen houden. Ultimo moet deze impact in verhouding staan tot de meerwaarde.

Hierna proberen we met een korte klap zo veel mogelijk van de oplossing in een snel prototype te maken. Indien geen data hoeft te worden verzameld van complexe bronnen, is de tijd die het ons kost om een dergelijk prototype van de grond te krijgen is in de meeste gevallen in de orde van enkele weken tot enkele maanden werk.

Het doel van een dergelijk prototype is om een beter gevoel te krijgen van wat een gebruiker kan verwachten van een dergelijk systeem. Tot het moment dat dit is gemaakt, kunnen we slechts doelen stellen en inschatten of dit een kans van slagen heeft; pas na het maken van een prototype kunnen we aantonen dat het wel of niet het gewenste doel gaat opleveren.

Productie

Indien het prototype voldoet aan de gestelde doelen, gaan we graag een stap verder om het prototype om te zetten in een product. Bij productie zijn uiteraard ook dingen zoals hosting, SLA, etc. van toepassing en zullen de hacks die bij een prototype zijn gemaakt worden omgezet in onderhoudbare code. Ons doel is uiteraard altijd om oplossingen in productie te krijgen.

In de meeste gevallen leveren we vervolgens onze oplossingen aan de klant. Wij leveren onze software normaliter in licentievorm, met support en documentatie en eventuele hosting. Een Escrow overeenkomst is daarnaast mogelijk voor gegarandeerde continuiteit.

Meer informatie

Voor meer informatie over onze producten en diensten, dan kunt u het best contact met ons opnemen.

Inschrijven nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Copyright (c) 2024 by NubiloSoft, all rights reserved.