Overheid

Complexe regelgeving vereist adequaat omgaan met data. NubiloSoft heeft ruime ervaring in het overheidsdomein, met in inzet van haar technologie voor verschillende ministeries en overheidsorganen. Hierbij helpen we enerzijds om de complexiteit van regelgeving rondom verwerking van data te navigeren met creatieve oplossingen en anderzijds om de daadwerkelijke oplossingen tot stand te laten komen.

Overheid

Van vraag naar prototype

In een eerste opzet kijken we normaliter naar de precieze klantbehoefte. De nadruk van de oplossing die wij hier bieden is in de regel vrijwel altijd het ontzorgen van dure professionals, door complexe, repetatieve taken te automatiseren. Door dit zorgvuldig te doen, proberen we primaire processen te ondersteunen met slimme technologie, waarbij we altijd zorgvuldig omgaan met data.

We zijn welbekend met de AI handvaten en regels voor AI vanuit de EU, waarmee de overheid te dealen heeft en waren betrokken bij het eerste project wat succesvol hieraan getoetst werd. In alle gevallen zorgen we ervoor dat mensen de uiteindelijke beslissingen nemen en zo zorgvuldig mogelijk wordt omgegaan met persoonsgegevens. Daarnaast proberen we onze expertise te combineren met de expertise van de domeinexperts, om zo te komen tot een goede oplossing voor het gestelde probleem.

De complexiteit van de overheid vereist dat we ook pragmatisch om zullen gaan met de eisen die door u worden opgelegd. In veel gevallen werken we onder een geheimhoudingsverklaring, waarbij we geen resultaten of data mogen delen - en in veel gevallen is het een eis om deze data alleen binnen door u aangewezen gebouwen te mogen gebruiken. Uiteraard is dit voor ons geen probleem.

In dit proces is het meestal belangrijk om aan het begin al mee te kijken met de domeinexpert en gericht vragen te stellen over de data, werkwijze en het werkproces. Hierna proberen we met een korte klap zo veel mogelijk van de oplossing in een snel prototype te maken. Vaak voeren we dit uit bij ons op kantoor op basis van fake data, waarna we bij u op locatie tests draaien op de daadwerkelijke gegevens (op een duur u aangewezen pc). In veel gevallen is het niet nodig om serieuze infrastructuur hiervoor te reserveren; een normale laptop voldoet in de meeste gevallen.

In de meeste gevallen is uw input hierbij beperkt tot enkele dagen werk en enkele meetings. De bulk van het werk nemen wij op ons, waarna we meestal tot een werkend prototype komen in enkele maanden doorlooptijd. Het doel van een dergelijk prototype is om een beter gevoel te krijgen van wat een gebruiker kan verwachten van een dergelijk systeem. Tot het moment dat dit is gemaakt, kunnen we slechts doelen stellen en inschatten of dit een kans van slagen heeft; pas na het maken van een prototype kunnen we aantonen dat het wel of niet het gewenste doel gaat opleveren.

Van prototype naar productie

Indien het prototype voldoet aan de gestelde doelen, gaan we graag een stap verder om het prototype om te zetten in een product. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, zowel in de cloud, als buiten de cloud. Uiteraard hangt dit voor een groot deel samen met de precieze requirements.

Meer informatie

Voor meer informatie over onze producten en diensten, dan kunt u het best contact met ons opnemen.

Inschrijven nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Copyright (c) 2024 by NubiloSoft, all rights reserved.